Nominace a výběr

Nominační formulář pro rok 2022 ke stažení (.docx)

Kritéria pro výběr

 • Cena je zaměřena na odborníky, akademiky, profesionály v oborech, které se přímo i nepřímo zabývají změnou klimatu – vědce a výzkumníky, pedagogy, experty, kteří působí v institucích státu, neziskovém a soukromém sektoru i profesionály z médií (nejedná se ale o klasickou novinářskou cenu).
 • Jazyk: komunikace v českém prostředí česky (případně slovensky).
 • Mediální výstupy v tradičních médiích.
 • Aktivita na sociálních sítích. Nejen na vlastním profilu/profilech, ale i schopnost vstupovat do diskusí a vysvětlovat, vyvracet mýty a věcnými argumenty vnášet do diskusí řád a přehlednost.
 • Vystoupení na veřejných fórech: konference, semináře, televizní/ rozhlasové diskuse, společenská setkání.
 • Aktivní působení v odborných či zájmových organizacích zabývajících se tématy souvisejícími s globální změnou klimatu.
 • Schopnost vést dialog o klimatické změně a jejích souvislostech s mladou generací.

Úkoly nominačního výboru

 • Výběr laureáta/ky ocenění.
 • Každý člen/ka nominačního výboru může navrhnout dva laureáty/ky.
 • Je možné navrhovat jednotlivce i kolektivy/týmy.
 • Je možné opakovaně nominovat ty, kteří se v minulosti nestali/y laureáty/kami ceny;
 • Členové výboru se budou řídit zásadami nestrannosti, transparentnosti, budou podporovat princip excelence a usilovat o co nejširší zastoupení disciplín, které navrhovaní laureáti reprezentují.
 • Ve svém rozhodování budou ctít hodnoty různosti a rovnosti a budou zohledňovat základní cíle klimatické akce na evropské i celosvětové úrovni.
 • Členové výboru budou dbát dodržování „Cílů a zásad“ ocenění a budou se podílet na jejich rozvoji do budoucna.
 • Členství ve výboru je čestné a osobní a je určeno na jeden rok, může být obnoveno. Laureáti Ceny se budou automaticky stávat členy výboru.
 • Složení výboru musí být reprezentativní a zohledňovat zastoupení všech hlavních společenských aktérů (akademie/věda, školství, státní správa, neziskový sektor, soukromý sektor, média).

O držiteli ocenění rozhoduje nominační výbor složený ze zástupců významných institucí zabývajících se klimatickou změnou. Členství ve výboru je čestné a osobní. 

Nominační výbor 2022

 1. Bázlerová Johana, influencerka (Jsem v obraze)
 2. Bělíčková Klára, mluvčí F4F
 3. Březovská Romana, AMO 
 4. Dlouhá Jana, COŽP UK
 5. Chytrý Milan, Ústav botaniky a zoologie PřF MU 
 6. Kárníková Anna, Hnutí Duha 
 7. Mach Ondřej Martin, Ekolist 
 8. Marek Michal V., Ústav výzkumu globální změny AV ČR (CzechGlobe) 
 9. Mareš Jan, MŽP
 10. Martínková Jitka, Klimakoalice 
 11. Míková Taťána, Česká televize
 12. Moldan Bedřich, COŽP, laureát 1. Ceny za celoživotní přínos 
 13. Müllerová Hana, Ústav státu a práva AV ČR 
 14. Pixová Michaela, UNYP
 15. Přibyla Ondráš, Fakta o klimatu, 2. laureát Ceny
 16. Pyšek Petr, Botanický ústav AV ČR, PřF UK (loni se nezúčastnil z rodinných důvodů)
 17. Sedláček Štěpán, ČRo
 18. Skalická Petra, Varianty, Člověk v tísni 
 19. Sutlovičová Klára, European Climate Foundation 
 20. Tolasz Radim, ČHMÚ, IPCC, 1. laureát Ceny 
 21. Trnka Miroslav, CzechGlobe, Mendelova univerzita, 3. laureát ceny
 22. Zábrž David, předseda Asociace startupů, organizátor Udržitelné konference
 23. Zamouřil Jakub, Czechsight 

Čestní spolupředsedové (bez práva nominovat a vybírat laureáta/ku)
Michal Broža, OSN / Informační centrum OSN v Praze
Pavel Jungwirth, Učená společnost, Ústav organické chemie a biochemie AV ČR

Nominační výbor 2021

Březovská Romana, AMO
Čadek Ondřej, Matematicko-fyzikální fakulta UK
Daniš Petr, vzdělávací centrum Tereza
Dlouhá Jana, COŽP UK
Doubravský Petr, Fridays for Future
Gaillyová Yvonna, Institut Veronica, CO2 Liga
Chytrý Milan, Ústav botaniky a zoologie PřF MU
Kvasničková Barbora, studentka, aktivistka         
Marek Michal V., Ústav výzkumu globální změny AV ČR (CzechGlobe)
Martínková Jitka, Klimakoalice
Mašková Martina, Český rozhlas
Míková Taťána, Česká televize
Moldan Bedřich, COŽP
Müllerová Hana, Ústav státu a práva AV ČR
Nerudová Danuše, rektorka MU
Přibyla Ondráš, Fakta o klimatu, 2. laureát Ceny
Sedláček Štěpán, ČRo
Sklenička Petr, rektor ČZU
Sutlovičová Klára, European Climate Foundation
Šrám Radim, KŽP AV
Tolasz Radim, ČHMÚ, IPCC, 1. laureát Ceny 
Zamouřil Jakub, Czechsight
Zámyslický Pavel, MŽP

Čestní spolupředsedové (bez práva nominovat a vybírat laureáta/ku)
Michal Broža, OSN / Informační centrum OSN v Praze
Pavel Jungwirth, Učená společnost, Ústav organické chemie a biochemie AV ČR

Nominační výbor 2020

Čadek Ondřej, Matematicko-fyzikální fakulta UK
Dlouhý Jiří, Centrum pro otázky životního prostředí UK
Derynková Michaela, Czech Social Awards
Gaillyová Yvonna, Institut Veronica
Jungwirth Tomáš, Centrum pro dopravu a energetiku, AMO
Kalaš Petr, Ministerstvo řivotního prostředí ČR
Kárníková Anna, Hnutí Duha
Kvasničková Barbora, studentka, aktivistka
Marek Michal V., Ústav výzkumu globální změny AV ČR (CzechGlobe)
Mašková Martina, Český rozhlas
Míková Taťána, Česká televize
Müllerová Hana, Ústav státu a práva AV ČR
Nerudová Danuše, Mendelova univerzita v Brně
Nováčková Jitka, influencerka
Pixová Michaela, Klimatická koalice
Pyšek Petr, Botanický ústav AV ČR, Přírodovědecká fakulta UK
Svobodová Hana, vzdělávací centrum Tereza (program Globe)
Smolková Lucie, studentka, aktivistka
Sutlovičová Klára, European Climate Fundation     
Šabacká Marie, Centrum polární ekologie JČU
Tolasz Radim, ČHMÚ, IPCC, první laureát Ceny
Zamouřil Jakub, Czechsight

Čestní spolupředsedové (bez práva nominovat a vybírat laureáta/ku)
Michal Broža, OSN / Informační centrum OSN v Praze
Pavel Jungwirth, Učená společnost, Ústav organickéí chemie a biochemie AV ČR