Nominace a výběr

O držiteli ocenění rozhoduje nominační výbor složený ze zástupců významných institucí zabývajících se klimatickou změnou. Členství ve výboru je čestné a osobní. 

Nominační výbor 2021

Březovská Romana, AMO
Čadek Ondřej, Matematicko-fyzikální fakulta UK
Daniš Petr, vzdělávací centrum Tereza
Dlouhá Jana, COŽP UK
Doubravský Petr, Fridays for Future
Gaillyová Yvonna, Institut Veronica, CO2 Liga
Chytrý Milan, Ústav botaniky a zoologie PřF MU
Kvasničková Barbora, studentka, aktivistka         
Marek Michal V., Ústav výzkumu globální změny AV ČR (CzechGlobe)
Martínková Jitka, Klimakoalice
Mašková Martina, Český rozhlas
Míková Taťána, Česká televize
Moldan Bedřich, COŽP
Müllerová Hana, Ústav státu a práva AV ČR
Nerudová Danuše, rektorka MU
Přibyla Ondráš, Fakta o klimatu, 2. laureát Ceny
Sedláček Štěpán, ČRo
Sklenička Petr, rektor ČZU
Sutlovičová Klára, European Climate Foundation
Šrám Radim, KŽP AV
Tolasz Radim, ČHMÚ, IPCC, 1. laureát Ceny 
Zamouřil Jakub, Czechsight
Zámyslický Pavel, MŽP

Čestní spolupředsedové (bez práva nominovat a vybírat laureáta/ku)
Michal Broža, OSN / Informační centrum OSN v Praze
Pavel Jungwirth, Učená společnost, Ústav organické chemie a biochemie AV ČR

Nominační výbor 2020

Čadek Ondřej, Matematicko-fyzikální fakulta UK
Dlouhý Jiří, Centrum pro otázky životního prostředí UK
Derynková Michaela, Czech Social Awards
Gaillyová Yvonna, Institut Veronica
Jungwirth Tomáš, Centrum pro dopravu a energetiku, AMO
Kalaš Petr, Ministerstvo řivotního prostředí ČR
Kárníková Anna, Hnutí Duha
Kvasničková Barbora, studentka, aktivistka
Marek Michal V., Ústav výzkumu globální změny AV ČR (CzechGlobe)
Mašková Martina, Český rozhlas
Míková Taťána, Česká televize
Müllerová Hana, Ústav státu a práva AV ČR
Nerudová Danuše, Mendelova univerzita v Brně
Nováčková Jitka, influencerka
Pixová Michaela, Klimatická koalice
Pyšek Petr, Botanický ústav AV ČR, Přírodovědecká fakulta UK
Svobodová Hana, vzdělávací centrum Tereza (program Globe)
Smolková Lucie, studentka, aktivistka
Sutlovičová Klára, European Climate Fundation     
Šabacká Marie, Centrum polární ekologie JČU
Tolasz Radim, ČHMÚ, IPCC, první laureát Ceny
Zamouřil Jakub, Czechsight

Čestní spolupředsedové (bez práva nominovat a vybírat laureáta/ku)
Michal Broža, OSN / Informační centrum OSN v Praze
Pavel Jungwirth, Učená společnost, Ústav organickéí chemie a biochemie AV ČR

Kritéria pro výběr

 • Cena je zaměřena na odborníky, akademiky, profesionály v oborech, které se přímo i nepřímo zabývají změnou klimatu. Najedná se o novinářskou cenu (ačkoli do budoucna nevylučujeme, že se rozšíří i na profesionály z médií).
 • Jazyk: komunikace v českém prostředí česky (případně slovensky).
 • Mediální výstupy v tradičních médiích.
 • Aktivita na sociálních sítích. Nejen na vlastním profilu/profilech, ale i schopnost vstupovat do diskusí a vysvětlovat, vyvracet mýty a věcnými argumenty vnášet do diskusí řád a přehlednost.
 • Vystoupení na veřejných fórech: konference, semináře, televizní/ rozhlasové diskuse, společenská setkání.
 • Aktivní působení v odborných či zájmových organizacích zabývajících se tématy souvisejícími s globální změnou klimatu.
 • Schopnost vést dialog o klimatické změně a jejích souvislostech s mladou generací.

Úkoly nominačního výboru

 • Výběr laureáta/ky ocenění.
 • Členové výboru se budou řídit zásadami nestrannosti, transparentnosti, budou podporovat princip excelence a usilovat o co nejširší zastoupení disciplín, které navrhovaní laureáti reprezentují.
 • Ve svém rozhodování budou ctít hodnoty různosti a rovnosti a budou zohledňovat základní cíle klimatické akce na evropské i celosvětové úrovni.
 • Členové výboru budou dbát dodržování „Cílů a zásad“ ocenění a budou se podílet na jejich rozvoji do budoucna.
 • Členství ve výboru je čestné a osobní a je určeno na jeden rok, může být obnoveno. Laureáti Ceny se budou automaticky stávat členy výboru.
 • Složení výboru musí být reprezentativní a zohledňovat zastoupení všech hlavních společenských aktérů (akademie/věda, školství, státní správa, neziskový sektor, soukromý sektor, média).