Nominace a výběr

Nominační formulář pro rok 2023 ke stažení (.docx)

Kritéria pro výběr laureátů

 • Cena je zaměřena na odborníky, akademiky, profesionály v oborech, které se přímo i nepřímo zabývají změnou klimatu (přírodní i humanitní vědy) – vědce a výzkumníky, pedagogy, experty, kteří působí v institucích státu, neziskovém a soukromém sektoru i profesionály z médií.
 • Komunikace o fyzikálních základech změny klimatu, dopadech, adaptaci a mitigaci, řešeních (technologických, přírodě blízkých, sociálních) i o souvisejících výzvách jako je úbytek biodiverzity nebo znečištění.
 • Jazyk: komunikace v českém prostředí česky (případně slovensky).
 • Výstupy v tradičních médiích, aktivita na sociálních sítích.
 • Vystupování na veřejných fórech: konference, semináře, vzdělávací programy, společenská setkání.
 • Aktivní působení v odborných či zájmových organizacích zabývajících se tématy souvisejícími s globální změnou klimatu.
 • Schopnost vést dialog o klimatické změně a jejích souvislostech s mladou generací.

O držiteli ocenění rozhoduje nominační výbor složený ze zástupců významných institucí zabývajících se klimatickou změnou. Členství ve výboru je čestné a osobní. 

Úkoly nominačního výboru

 • Výběr laureáta/ky ocenění.
 • Každý člen/ka nominačního výboru může navrhnout dva laureáty/ky.
 • Je možné navrhovat jednotlivce i kolektivy/týmy.
 • Je možné opakovaně nominovat ty, kteří se v minulosti nestali/y laureáty/kami ceny;
 • Členové výboru se řídí zásadami nestrannosti, transparentnosti, podporují princip excelence a usilují o co nejširší zastoupení oborů, které navrhovaní laureáti reprezentují.
 • Ve svém rozhodování ctí hodnoty různosti a rovnosti a zohledňují základní cíle klimatické akce na evropské i celosvětové úrovni.
 • Členové výboru dbají na dodržování „Cílů a zásad“ ocenění a budou se podílet na jejich rozvoji do budoucna.
 • Členství ve výboru je čestné a osobní a je určeno na jeden rok, může být obnoveno. 
 • Laureáti ceny se automaticky stávají členy výboru.
 • Složení výboru musí být reprezentativní a musí zohledňovat zastoupení všech hlavních společenských aktérů (akademie/věda, školství, státní správa, neziskový sektor, soukromý sektor, média).

Nominační výbor 2023

 1. Bělíčková Klára, mluvčí F4F
 2. Březovská Romana, AMO *
 3. Buchtík Martin
 4. Dlouhá Jana, COŽP UK
 5. Dusík Jan, WWF, poradce MŽP
 6. Hanka Filip, České zájmy v EU
 7. Chytrý Milan, Ústav botaniky a zoologie PřF MU, Učená společnost ČR
 8. Kazlauskas Vendula, AMO *
 9. Linzer Pavel, býv. mládežnický delegát ČR při OSN
 10. Mach Ondřej Martin, šéfredaktor Ekolist
 11. Marek Michal V., ředitel Ústavu výzkumu globální změny AV ČR (CzechGlobe)
 12. Mareš Jan, ČR 2030 / MŽP
 13. Martínková Jitka, Klimakoalice
 14. Miko Ladislav, poradce MŽP, poradce prezidenta republiky
 15. Mildorfova Leventon Julia, CzechGlobe
 16. Moldan Bedřich, COŽP, 1. laureát Ceny za celoživotní přínos
 17. Müllerová Hana, Ústav státu a práva AV ČR
 18. Přibyla Ondráš, ředitel Fakta o klimatu, 2. laureát Ceny
 19. Sedláček Štěpán, redaktor Respekt
 20. Skalická Petra Varianty, Varianty Člověk v tísni
 21. Sutlovičová Klára, European Climate Foundation
 22. Šabacká Marie, PřF JČU, laureátka Ceny 2022, 4. laureátka Ceny
 23. Tolasz Radim, ČHMÚ, IPCC, 1. laureát Ceny
 24. Vicenová Milena, Centrum pro přenos poznatků a technologií UK
 • Romana Jungwirth Březovská a Vendula Kazlauskas se vzdaly účasti na diskusi a výběru laureáta/ky za rok 2023 z důvodu konfliktu zájmů (obě jsou členkami týmu, který byl jinými členy nominačního výboru navržen na ocenění).

Nominační výbor 2022

 1. Bázlerová Johana, influencerka (Jsem v obraze)
 2. Bělíčková Klára, mluvčí F4F
 3. Březovská Romana, AMO 
 4. Dlouhá Jana, COŽP UK
 5. Chytrý Milan, Ústav botaniky a zoologie PřF MU 
 6. Kárníková Anna, Hnutí Duha 
 7. Mach Ondřej Martin, Ekolist 
 8. Marek Michal V., Ústav výzkumu globální změny AV ČR (CzechGlobe) 
 9. Mareš Jan, MŽP
 10. Martínková Jitka, Klimakoalice 
 11. Míková Taťána, Česká televize
 12. Moldan Bedřich, COŽP, laureát 1. Ceny za celoživotní přínos 
 13. Müllerová Hana, Ústav státu a práva AV ČR 
 14. Pixová Michaela, UNYP
 15. Přibyla Ondráš, Fakta o klimatu, 2. laureát Ceny
 16. Pyšek Petr, Botanický ústav AV ČR, PřF UK (loni se nezúčastnil z rodinných důvodů)
 17. Sedláček Štěpán, ČRo
 18. Skalická Petra, Varianty, Člověk v tísni 
 19. Sutlovičová Klára, European Climate Foundation 
 20. Tolasz Radim, ČHMÚ, IPCC, 1. laureát Ceny 
 21. Trnka Miroslav, CzechGlobe, Mendelova univerzita, 3. laureát ceny
 22. Zábrž David, předseda Asociace startupů, organizátor Udržitelné konference
 23. Zamouřil Jakub, Czechsight 

Čestní spolupředsedové (bez práva nominovat a vybírat laureáta/ku)
Michal Broža, OSN / Informační centrum OSN v Praze
Pavel Jungwirth, Učená společnost, Ústav organické chemie a biochemie AV ČR

Nominační výbor 2021

Březovská Romana, AMO
Čadek Ondřej, Matematicko-fyzikální fakulta UK
Daniš Petr, vzdělávací centrum Tereza
Dlouhá Jana, COŽP UK
Doubravský Petr, Fridays for Future
Gaillyová Yvonna, Institut Veronica, CO2 Liga
Chytrý Milan, Ústav botaniky a zoologie PřF MU
Kvasničková Barbora, studentka, aktivistka         
Marek Michal V., Ústav výzkumu globální změny AV ČR (CzechGlobe)
Martínková Jitka, Klimakoalice
Mašková Martina, Český rozhlas
Míková Taťána, Česká televize
Moldan Bedřich, COŽP
Müllerová Hana, Ústav státu a práva AV ČR
Nerudová Danuše, rektorka MU
Přibyla Ondráš, Fakta o klimatu, 2. laureát Ceny
Sedláček Štěpán, ČRo
Sklenička Petr, rektor ČZU
Sutlovičová Klára, European Climate Foundation
Šrám Radim, KŽP AV
Tolasz Radim, ČHMÚ, IPCC, 1. laureát Ceny 
Zamouřil Jakub, Czechsight
Zámyslický Pavel, MŽP

Čestní spolupředsedové (bez práva nominovat a vybírat laureáta/ku)
Michal Broža, OSN / Informační centrum OSN v Praze
Pavel Jungwirth, Učená společnost, Ústav organické chemie a biochemie AV ČR

Nominační výbor 2020

Čadek Ondřej, Matematicko-fyzikální fakulta UK
Dlouhý Jiří, Centrum pro otázky životního prostředí UK
Derynková Michaela, Czech Social Awards
Gaillyová Yvonna, Institut Veronica
Jungwirth Tomáš, Centrum pro dopravu a energetiku, AMO
Kalaš Petr, Ministerstvo řivotního prostředí ČR
Kárníková Anna, Hnutí Duha
Kvasničková Barbora, studentka, aktivistka
Marek Michal V., Ústav výzkumu globální změny AV ČR (CzechGlobe)
Mašková Martina, Český rozhlas
Míková Taťána, Česká televize
Müllerová Hana, Ústav státu a práva AV ČR
Nerudová Danuše, Mendelova univerzita v Brně
Nováčková Jitka, influencerka
Pixová Michaela, Klimatická koalice
Pyšek Petr, Botanický ústav AV ČR, Přírodovědecká fakulta UK
Svobodová Hana, vzdělávací centrum Tereza (program Globe)
Smolková Lucie, studentka, aktivistka
Sutlovičová Klára, European Climate Fundation     
Šabacká Marie, Centrum polární ekologie JČU
Tolasz Radim, ČHMÚ, IPCC, první laureát Ceny
Zamouřil Jakub, Czechsight

Čestní spolupředsedové (bez práva nominovat a vybírat laureáta/ku)
Michal Broža, OSN / Informační centrum OSN v Praze
Pavel Jungwirth, Učená společnost, Ústav organickéí chemie a biochemie AV ČR