Laureáti

2023

Klimatým Asociace pro mezinárodní otázky (AMO)

Martin Abel, Michal Čepelka, Nina Djukanović, Romana Jungwirth Březovská, Tomáš Jungwirth Březovský, Barbora Chmelová, Vendula Kazlauskas, Ondřej Kolínský, Michaela Kožmínová, Štěpánka Králíková, Václav Kříž, Petr Kutílek, Vojtěch Pecka, Oldřich Sklenář, Veronika Šmausová, Jan Svoboda, Adéla Syslová, Lucia Vilimovská, Kristina Zindulková

Tým výzkumnic a výzkumníků pod vedením Tomáše Jungwirtha Březovského odvádí už několik let skvělou analytickou i popularizační práci věnovanou ochraně klimatu a souvisejícím opatřením a politikám napříč sektory v ČR i na mezinárodní úrovni. Do veřejné debaty vnášejí významná témata a přesvědčivě je datově podkládají a interpretují. Publikují výstupy na strategické otázky klimatické změny. Vynikajícím způsobem komunikují s vědou, politikou, praxí a veřejností. Často se objevují v důležitých médiích. Vedou dialog s politiky formou seminářů a panelových diskusí, tedy přímo s těmi, kteří nejvíce potřebují porozumět změně klimatu a jejím řešením. Realizují i vzdělávací projekt pro vysokoškoláky, kteří chtějí zlepšit své znalosti a dovednosti, jak ovlivňovat směřování klimatické politiky. 

Čestná cena 2023 za mimořádný počin:
Petr Daniš

ředitel vzdělávacího centra TEREZA a předseda sítě středisek ekologické výchovy Pavučina

Místopředseda Učené společnosti ČR a vedoucí informační kanceláře OSN v ČR udělili Petru Danišovi čestnou Cenu za komunikaci změny klimatu za knihu „Klima je příležitost“, poučený návod čerpající z nejnovějšího odborného poznání, jak řešit klimatický problém. Jedná se o v českém prostředí mimořádný počin na poli komunikace změny klimatu.

Čestná cena 2023 za mimořádný počin:
Vojtěch Pecka

sociolog, analytik, občasný editor a kurátor

Místopředseda Učené společnosti ČR a vedoucí informační kanceláře OSN v ČR udělili Vojtěchu Peckovi čestnou Cenu za komunikaci změny klimatu za knihu „Továrna na lži: výroba klimatických dezinformací“, ve které odhaluje, jak politické a komerční síly manipulují informacemi, což vede ke zpoždění klimatických opatření. Jedná se o v českém prostředí mimořádný počin na poli komunikace změny klimatu.

2022

Mgr. Marie Šabacká, Ph.D. 

polární ekoložka, vedoucí Centra polární ekologie, Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Zabývá se dopady změny klimatu na pevninské ledovce a v polárních oblastech, které procházejí pod vlivem sílícího oteplování rychlejšími a dramatičtějšími změnami než jiné části světa. Předkládá veřejnosti důležité zprávy o stavu a proměnách kryosféry s důrazem na souvislosti s dalšími ekosystémy. 

Poznatky o změně klimatu dokáže přiblížit napříč médii srozumitelně a poutavě na základě vlastní zkušenosti a osobního příběhu s mírou naléhavosti, která tématu náleží. Je častým hostem respektovaných televizních pořadů, jako je např. Fokus Václava Moravce v České televizi nebo rozhovory DVTV, vystupuje v podcastech a na YouTube je k dispozici řada jejích veřejných přednášek. Problematiku změny klimatu komunikuje i na svém twitterovém účtu, kde má už více než 10 tisíc sledovatelů.

Čestná cena za celoživotní přínos:
MUDr. Radim Šrám, DrSc. 

genetik, molekulární epidemiolog, koordinátor programu HAIE LF Ostravské univerzity, dlouholetý vedoucí Oddělení genetické ekotoxikologie Ústavu experimentální medicíny AV ČR, předseda Komise pro životní prostředí AV ČR

Čestná cena byla udělena Dr. Radimu Šrámovi za celoživotní úsilí o zlepšování kvality života lidí i životního prostředí. Dr. Šrám se po většinu své vědecké kariéry zabývá zdravotními riziky života v znečištěných oblastech. Dlouhodobě se věnuje i širším aspektům ochrany životního prostředí jako předseda Komise pro životní prostředí Akademie věd ČR, která je od roku 2013 jedním ze zaštiťovatelů Vědeckého klimatického fóra v ČR.

2021

Prof. Mgr. Ing. Miroslav Trnka, Ph.D.

vedoucí vědecký pracovník Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd České republiky (CzechGlobe), profesor v Ústavu agrosystémů a bioklimatologie Mendelovy univerzity v Brně

Jako přední český vědec se věnuje výzkumu meteorologického a zemědělského sucha a dalších dopadů změny klimatu. Je vedoucím týmů provozujících portály intersucho.cz, klimatickazmena.cz, firerisk.cz a nejnověji agrorisk.cz, které  jsou aktualizovány na každodenní  bázi, poskytují zdarma cenné informace o klimatické změně široké veřejnosti a slouží jako systémy včasného varování pro zemědělce a další skupiny obyvatel ČR.

Je autorem řady studií v prestižních mezinárodních časopisech jako Nature Climate Change nebo International Journal of Climatology. Dlouhodobě se věnuje komunikaci bioklimatologie a problematiky změny klimatu v médiích a na veřejných fórech. Jeho zasvěcené komentáře umožňují čtenářům a posluchačům pochopit, že se globální změna týká každého z nás.

Čestná cena za celoživotní přínos:
Prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc., dr.h.c.

zakladatel a zástupce ředitele Centra pro otázky životního prostředí UK, geochemik, ekolog, publicista, politik

Profesoru Bedřichu Moldanovi byla udělena čestná Cena za komunikaci změny klimatu za celoživotní úsilí o zlepšování kvality životního prostředí, přírody a vztahů lidí k přírodě i mezi sebou. Dále za jeho dlouholeté  úsilí o vyzdvižení problematiky změny klimatu v oblasti výzkumné a expertní, publicistické, politické – na všech úrovních politiky v českém i mezinárodním prostředí – a za jeho aktivity spojené se změnou klimatu v oblasti občanské a pedagogické.

2020

Mgr. Ondráš Přibyla

teoretický fyzik, lektor, mediátor a konzultant
zakladatel a lídr projektu Fakta o klimatu

Ondráš Přibyla a tým projektu Fakta o klimatu[1] srozumitelným a přehledným způsobem prezentují vědecké poznatky o klimatické změně. Shromažďují data z odborných a vědeckých institucí (IPCC, ČHMÚ, NASA, Eurostat, WMO) a zpracovávají z nich atraktivní vizuální výstupy: grafy, tabulky, mapy a další přehledy s vysvětlením klíčových jevů. Infografiky mohou být volně využívány ve vzdělávacím systému, médiích, organizacích občanské společnosti, ve firmách nebo v politické práci. Významně tak přispívají k osvětě a kultivaci spolehlivé, věcné a na současném poznání založené diskusi o klimatické změně.


[1] Ondráš Přibyla, Tomáš Protivínský, Martin Ukrop, Jan Krčál, Kristýna Zákopčanová, Oldřich Sklenář, Kateřina Kolouchová, Matěj Grabovský, Martin Křivánek, Ondřej Pechník, Marek Lahoda, Eliška Vlčková.

2019

RNDr. Radim Tolasz, Ph.D.

klimatolog, Český hydrometeorologický ústav
zástupce České republiky v Mezivládním panelu pro změnu klimatu (IPCC), expert Světové meteorologické organizace 

Dr. Radim Tolasz dlouhodobě usiluje o popularizaci změny klimatu z hlediska poznatků vědy, zejména klimatologie a meteorologie. Píše pravidelný blog, vystupuje v médiích i na veřejných fórech, komunikuje na sociálních sítích o příčinách i možných dopadech změny klimatu, jednoduchým jazykem vysvětluje složité klimatické jevy i např. činnost Mezivládního panelu pro změnu klimatu (IPCC). Veřejně sděluje své postoje k možným řešením v oblasti adaptací a snižování emisí. Jako zástupce České republiky v IPCC sehrál od roku 2014 důležitou roli při prezentaci zpráv tohoto mezinárodního vědeckého panelu české veřejnosti. Dr. Tolasz je svými aktivitami na poli osvěty příkladem vědce, který chápe souvztažnost mezi vědou, politikou a veřejným životem.