Laureáti

2020

Mgr. Ondráš Přibyla

teoretický fyzik, lektor, mediátor a konzultant
zakladatel a lídr projektu Fakta o klimatu

Ondráš Přibyla a tým projektu Fakta o klimatu[1] srozumitelným a přehledným způsobem prezentují vědecké poznatky o klimatické změně. Shromažďují data z odborných a vědeckých institucí (IPCC, ČHMÚ, NASA, Eurostat, WMO) a zpracovávají z nich atraktivní vizuální výstupy: grafy, tabulky, mapy a další přehledy s vysvětlením klíčových jevů. Infografiky mohou být volně využívány ve vzdělávacím systému, médiích, organizacích občanské společnosti, ve firmách nebo v politické práci. Významně tak přispívají k osvětě a kultivaci spolehlivé, věcné a na současném poznání založené diskusi o klimatické změně.


[1] Ondráš Přibyla, Tomáš Protivínský, Martin Ukrop, Jan Krčál, Kristýna Zákopčanová, Oldřich Sklenář, Kateřina Kolouchová, Matěj Grabovský, Martin Křivánek, Ondřej Pechník, Marek Lahoda, Eliška Vlčková.

2019

RNDr. Radim Tolasz, Ph.D.

klimatolog, Český hydrometeorologický ústav
zástupce České republiky v Mezivládním panelu pro změnu klimatu (IPCC), expert Světové meteorologické organizace 

Dr. Radim Tolasz dlouhodobě usiluje o popularizaci změny klimatu z hlediska poznatků vědy, zejména klimatologie a meteorologie. Píše pravidelný blog, vystupuje v médiích i na veřejných fórech, komunikuje na sociálních sítích o příčinách i možných dopadech změny klimatu, jednoduchým jazykem vysvětluje složité klimatické jevy i např. činnost Mezivládního panelu pro změnu klimatu (IPCC). Veřejně sděluje své postoje k možným řešením v oblasti adaptací a snižování emisí. Jako zástupce České republiky v IPCC sehrál od roku 2014 důležitou roli při prezentaci zpráv tohoto mezinárodního vědeckého panelu české veřejnosti. Dr. Tolasz je svými aktivitami na poli osvěty příkladem vědce, který chápe souvztažnost mezi vědou, politikou a veřejným životem.