Klimatolog Miroslav Trnka se stal třetím laureátem Ceny za komunikaci změny klimatu

Profesor Miroslav Trnka, vedoucí vědecký pracovník Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd České republiky (CzechGlobe) a profesor v Ústavu agrosystémů a bioklimatologie Mendelovy univerzity v Brně, převzal 18. listopadu 2021 v Akademii věd České republiky v Praze Cenu za komunikaci změny klimatu za rok 2021. Organizátoři poprvé udělili i čestnou cenu ve stejné kategorii za celoživotní přínos. Získal ji ekolog, vysokoškolský učitel a publicista Bedřich Moldan.

Ocenění si klade za cíl přispívat k osvětě a kultivaci spolehlivé, věcné a na současném poznání založené diskusi o jedné nejvážnějších hrozeb současného světa. Chce také přispívat k přemosťování některých názorových rozdílů a podporovat kulturu kritické diskuse mezi různými obory. Cena je určena vědcům a expertům za jejich osvětovou činnost a společně ji organizují a zastřešují Informační centrum OSN v Praze a Učená společnost České republiky.

Profesor Miroslav Trnka se věnuje výzkumu meteorologického a zemědělského sucha a dalších dopadů změny klimatu. Vede výzkumné týmy provozující portály intersucho.cz, klimatickazmena.cz, firerisk.cz a nejnověji agrorisk.cz. Portály jsou aktualizovány na každodenní bázi, poskytují zdarma cenné informace o klimatické změně široké veřejnosti a slouží jako systémy včasného varování pro zemědělce a další skupiny obyvatel ČR. Je autorem řady studií v prestižních mezinárodních časopisech jako Nature Climate Change nebo International Journal of Climatology. „Dlouhodobě se věnuje komunikaci bioklimatologie a problematiky změny klimatu v médiích a na veřejných fórech. Jeho zasvěcené komentáře umožnují čtenářům a posluchačům pochopit, že se globální změna týká každého z nás,“ píše se ve zdůvodnění udělení Ceny.

O držiteli za rok 2021 rozhodl nominační výbor složený ze zástupců významných českých institucí zabývajících se klimatickou změnou[1]. Členství ve výboru je čestné a osobní. Více: www.cenazaklima.cz.

Učená společnost laureáta ocenila peněžním darem 30 tisíc Kč. Kancelář OSN v ČR předala symbolicky sazenici stromu s konví na zalévání. Jde o pokračování tradice z prvního ročníku. Svůj klimatický strom už zasadili laureáti této Ceny Radim Tolasz (2019) a Ondráš Přibyla se svým týmem Fakta o klimatu (2020).

Organizátoři letos poprvé udělili také čestné ocenění za celoživotní přínos. Získal ho ekolog, vysokoškolský pedagog, publicista a bývalý politik, profesor Bedřich Moldan, zakladatel a současný zástupce ředitele Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy, „za celoživotní úsilí o zlepšování kvality životního prostředí, přírody a vztahů lidí k přírodě i mezi sebou. Dále za dlouholeté úsilí o vyzdvižení problematiky změny klimatu v oblasti výzkumné a expertní, publicistické, politické i v oblasti občanské a pedagogické.“

Programem v budově Akademie věd České republiky na Národní třídě v Praze provázela moderátorka České televize Kateřina Poláková. Záznam slavnostního ceremoniálu včetně přednášek obou oceněných je k dispozici na YouTube.

Klimatická změna ve světě

Pandemie COVID-19 klimatickou změnu nezpomalila. Emise CO2 se po krátkodobém poklesu rychle vrátily tam, kde byly a ani se neblíží k cílům na snižování. Pět let po přijetí Pařížské dohody je rozdíl mezi potřebnou a skutečnou úrovní emisí obrovský. Pro udržení hranice oteplení do 1,5 °C musí být o 32 GtCO2 nižší, než jsou současné závazky států, píše se v nejnovější souhrnné zprávě o vědeckém poznání změny klimatu United in Science [2], kterou každoročně vydává OSN. „Pokud nedojde k rychlému a rozsáhlému snížení emisí, stane se udržení oteplení do 1,5 °C pouhou iluzí a pro lidstvo to bude mít katastrofické důsledky,“ říká v úvodu zprávy generální tajemník OSN António Guterres.

„Dvouletá zkušenost s covidem ukazuje, jak důležitá je pro zvládání krizí komunikace a osvěta. Klimatická krize je ještě komplexnější než současná pandemie. Všichni víme, že se s klimatickým systémem něco významného děje, ale jen málokdo si uvědomuje, jak hlubokou transformací musíme projít. Touto cenou chceme přispět k rozvoji kritické klimatické diskuse o nástrahách a konkrétních řešeních,“ říká ke spolupráci s Učenou společností na projektu Cena za komunikaci změny klimatu vedoucí Informačního centra OSN v Praze Michal Broža. Předseda Učené společnosti České republiky Pavel Jungwirth dodává: „Jasně a srozumitelně komunikovat změnu klimatu s veřejností je společensky srovnatelně důležité se samotným studiem tohoto tématu. Podobně jako laureáti z předchozích dvou let je i profesor Trnka skvělým příkladem, jak kvalitně bádat a zároveň se o výsledky dělit s širokým publikem například prostřednictvím projektu Intersucho.“


[1] Březovská Romana (AMO), Čadek Ondřej (MFF UK), Daniš Petr (vzdělávací centrum Tereza), Dlouhá Jana (COŽP UK), Doubravský Petr (FFF CZ), Gaillyová Yvonna (Institut Veronica), Chytrý Milan(PřF MU), Kvasničková Barbora (studentka, aktivistka), Marek Michal V. (CzechGlobe), Martínková Jitka (Klimakoalice), Mašková Martina (Český rozhlas), Míková Taťána (Česká televize), Moldan Bedřich (COŽP UK), Müllerová Hana (Ústav státu a práva AV ČR), Přibyla Ondráš (Fakta o klimatu, 2. laureát Ceny), Sedláček Štěpán (Český rozhlas), Sklenička Petr (rektor ČZU), Sutlovičová Klára (European Climate Foundation), Šrám Radim (KŽP AV ČR), Tolasz Radim (ČHMÚ, 1. laureát Ceny), Zamouřil Jakub (Czechsight), Zámyslický Pavel (MŽP).

[2] United in Science, 2021. Zpráva je přehledem současného vědeckého poznání o měnícím se klimatu. Sestavila ji Světová meteorologická organizace (WMO) s přispěním IPCC, UNEP, UNESCO-IOC, WHO, Global Carbon Project, MetOffice a World Climate Research Programme WCRP). https://bit.ly/3CkO56e

Ondráš Přibyla a jeho tým Fakta o klimatu převzali letošní Cenu za komunikaci změny klimatu

„Nejsme vědci, přebíráme vědecká data a pomocí vizualizace je komunikujeme směrem ke studentům, novinářům, politikům, i široké veřejnosti. Ocenění je pro nás velká pocta.“

Ondráš Přibyla a jeho tým Fakta o klimatu převzali minulý týden v Brně Cenu za komunikaci změny klimatu za rok 2020. Předali mu ji společně zástupci institucí, které projekt zaštiťují, vedoucí OSN Česká republika Michal Broža a předseda Učená společnost České republiky prof. Pavel Jungwirth. Slavnostní předání se zpozdilo kvůli pandemii. Blahopřejeme!

Záznam předání:

Navazující přednášku o biodiverzitě naleznete zde

Záznam diskuse „Klimatická změna v době koronavirové“

Máme-li úspěšně čelit klimatickým změnám, musí veřejnost pochopit vážnost a naléhavost problému. Co pro to mohou udělat odborníci napříč obory? A jak naši reakci na měnící se klima ovlivní pandemie covid-19, která dramaticky zasáhla globální ekonomiku? O těchto a dalších souvisejících otázkách diskutovali po předání Ceny za komunikaci glabální změny klimatu:

  • Ondráš Přibyla, teoretický fyzik a zakladatel projektu Fakta o klimatu, laureát Ceny za komunikaci změny klimatu 2020
  • Danuše Nerudová, rektorka Mendelovy univerzity, ekonomka
  • Radim Tolasz, klimatolog, zástupce ČR v IPCC, loňský laureát
  • Vojtěch Kotecký, ekolog, analytik
  • moderátorkou diskuse byla Kateřina Poláková, redaktorka Česká televize

Akci pořádala Učená společnost České republiky ve spolupráci s Informačním cetnrem OSN v Praze. 27. října 2020

Ondráš Přibyla a Fakta o klimatu získali Cenu za komunikaci globální změny klimatu

Teoretický fyzik, lektor, mediátor a konzultant Ondráš Přibyla a jím založená skupina Fakta o klimatu převzali 27. října Cenu za komunikaci globální změny klimatu 2020. Akce se konala on-line prostřednictvím videokonferenčních platforem.

Ocenění si klade za cíl přispívat k osvětě a kultivaci spolehlivé, věcné a na současném poznání založené diskusi o jedné nejvážnějších globálních výzev. Chce také přispět k přemosťování některých názorových rozdílů a podpořit kulturu kritické diskuse mezi různými obory.

Cena je určena vědcům a expertům za jejich osvětovou činnost a společně ji organizují Informační centrum OSN v Praze a Učená společnost České republiky. Letos byla cena udělena podruhé, prvním laureátem se loni stal klimatolog Radim Tolasz.

„Ondráš Přibyla a projekt Fakta o klimatu (www.faktaoklimatu.cz) usilují o srozumitelnou a přehlednou prezentaci vědeckých poznatků o klimatické změně. Shromažďuje data z odborných a vědeckých institucí (IPCC, ČHMÚ, NASA, Eurostat, WMO) a zpracovává z nich vizuální výstupy: grafy, tabulky, mapy a další přehledy s vysvětlením klíčových jevů. Infografiky podléhají licenci Creative Commons, která umožňuje svobodné sdílení při zachování autorských práv. Mohou tak být využívány ve vzdělávacím systému, médiích i v organizacích občanské společnosti,“ píše se ve zdůvodnění udělení Ceny.

O držiteli za rok 2020 rozhodl nominační výbor složený ze zástupců významných institucí zabývajících se klimatickou změnou[1]. Členství ve výboru je čestné a osobní. 

Fakta o klimatu, zapsaný ústav, založil v květnu 2019 teoretický fyzik, lektor, mediátor a konzultant Ondráš Přibyla. Společně s ním tvoří tým dalších jedenáct mladých profesionálů z oborů informatiky, práce s daty a komunikace, klimatologie nebo vzdělávání: Tomáš Protivínský, Martin Ukrop, Jan Krčál, Kristýna Zákopčanová, Oldřich Sklenář, Kateřina Kolouchová, Matěj Grabovský, Martin Křivánek, Ondřej Pechník, Marek Lahoda, Eliška Vlčková.

Učená společnost laureáta ocenila peněžním darem ve výši 30 tisíc Kč. OSN v ČR předala symbolicky sazenice stromů s konví na zalévání. Jde o pokračování tradice z prvního ročníku, kdy první laureát Radim Tolasz obdržel a později zasadil jeden strom. Na jeho návrh budou letos zasazeny dva stromy a tradice bude pokračovat lineární řadou i do budoucna.

Po slavnostním udělení ceny následovala panelová diskuse s názvem Klimatická změna v době koronavirové, kterou připravila Učená společnost ČR ve spolupráci s Informačním centrem OSN. Pozvání přijali: laureát Ceny za komunikaci globální změny klimatu Ondráš Přibyla; rektorka Mendelovy univerzity, ekonomka Danuše Nerudová; ekolog Vojtěch Kotecký; a první laureát ceny, zástupce ČR v IPCC, klimatolog Radim Tolasz. Moderátorkou diskuse byla Kateřina Poláková z České televize. Záznam bude nejpozději ve středu 28. 10. k dispozici na YouTube kanálu Učené společnosti ČR: http://prednasky.jdem.cz.

 

OSN o klimatu

Vyplývá to z nejnovější zprávy OSN „United in Science 2020“[2]. Zdůrazňuje sílící a nevratné dopady změny klimatu na ledovce, oceán, přírodu, ekonomiku a životní podmínky člověka. „Zažíváme nevídaný rok. Pandemie COVID-19 narušila život po celém světě. Současně akceleruje oteplování planety a klimatický rozvrat. Není pochyb, že klimatickou krizi musíme řešit a dostat ekonomický i společenský život na trajektorii udržitelnosti. Potřebujeme vědu, solidaritu a řešení,“ uvádí v předmluvě zprávy generální tajemník OSN António Guterres.

### 

Ondráš Přibyla, Fakta o klimatu. Facilitátor, lektor Nenásilné komunikace, laureát Ceny za komunikaci globální změny klimatu 2020: „Krize koronavirová a krize klimatická se v mnohém liší, ale mnoho mají společného. Myslím, že v obou případech jsou k rozumnému zvládnutí nutná dostupná a srozumitelná data. Také je potřeba dobře pracovat s modely a scénáři vývoje a nerozhodovat se jen podle dosavadního vývoje. Říkat si, že zatím to je ještě dobré, zatím to zvládáme, je jako řídit auto podle zpětného zrcátka – podle toho, jak vypadá cesta, která je za námi. Také vidíme, jak důležitou roli hraje komunikace, média, ale také konzistentní leadership, který posiluje důvěru ve společnosti. Obě krize jsou ale zcela odlišné v časové škále, ale i v tom, že na klimatickou změnu není a nebude vakcína.“ 

Pavel Jungwirth, předseda Učené společnosti ČR: „Každá krize je i příležitostí. Pojďme vzít koronavirovou krizi jako příležitost otočit kormidlo směrem ke klimatické udržitelnosti tak, aby naše děti o nás jednou mohly říci – pozdě, ale přece.

Danuše Nerudová, rektorka Mendelovy univerzity: „Desítky let aplikujeme model ekonomického růstu a maximálního zisku. Ukazatel HDP ale není jediný pro měření blahobytu. HDP může růst i v situaci, kdy lidé nemají přístup k pitné vodě. Teorie o ekonomickém růstu se zkrátka vyčerpala. Musíme hledat nová paradigmata. Důležitý je sociální prvek. Stát nemůže dělat pouze efektivní věci. Příkladem mohou být ochrana klimatu nebo sociální služby. To, že je společnost natolik rozvinutá, nakolik se dokáže postarat o své slabší jedince, se dá parafrázovat: každá společnosti je natolik rozvinutá, nakolik dbá na ochranu životního prostředí.“ 

Michal Broža, vedoucí Informačního centra OSN pro ČR: „COVID-19 dokázal zabrzdit ekonomiku, ale nezastavil změnu klimatu. Zkušenost s pandemií ukazuje, jak důležitou roli hraje v řešení krizí komunikace a osvěta. Věda poskytuje data, politici, firmy i občané se podle nich rozhodují. Cílem této ceny je vystavět most mezi vědeckým poznáním a poučeným rozhodováním.

Marie Šabacká, polární vědkyně, PřF Jihočeské univerzity: „Reakce na pandemii COVID-19 odhalila, jak málo jsme schopni se připravit na jednu konkrétní a rychle se šířící hrozbu. I odborné autority jsou v době krize schopny vnést do veřejné debaty chaos, jenž přivádí občany k nedůvěře v ověřená fakta. To vede k ohrožení lidí a ekonomickým propadům, ze kterých se bude naše země dlouho vzpamatovávat. Klimatická změna není o nic menší hrozba. Je jen méně vidět a „plíží se“ na nás skrytěji. Jde o podstatně složitější problém, nedá se vysvětlit v jednom tweetu. Veřejný prostor je v Česku zahlcen mnohokrát vyvrácenými mýty o klimatické změně. Proto považuji za důležité ocenit odborníky, kteří věnují svůj čas tomu, aby veřejnou diskusi ovlivnili fakty a kritickým myšlením. Změna klimatu se týká každého z nás a podobně jako pandemie vyžaduje systémová opatření. Potřebujeme ověřená data, strategický plán a spolupracující společnost, která důvěřuje vědcům. Takový plán musí být připraven dlouho dopředu, abychom se podobně jako s koronavirem jednoho rána neprobudili a nezjistili, že už je pozdě a musíme jen zkusit uhasit požár, jemuž jsme mohli předejít.

Kontakt:

Pavel Jungwirth, pavel.jungwirth@uochb.cas.cz, tel. 739 002 228

Michal Broža, broza@un.org, tel.  724 020 611

###


[1] Ondřej Čadek (Matematicko-fyzikální fakulta UK), Jiří Dlouhý (Centrum pro otázky životního prostředí UK), Michaela Derynková (Czech Social Awards), Yvonna Gaillyová (Institut Veronica), Tomáš Jungwirth (Centrum pro dopravu a energetiku, AMO), Petr Kalaš (Ministerstvo životního prostředí ČR), Kárníková Anna (Hnutí Duha), Barbora Kvasničková (studentka, aktivistka), Michal V. Marek (Ústav výzkumu globální změny AV ČR CzechGlobe), Martina Mašková (Český rozhlas), Taťána Míková (Česká televize), Hana Müllerová (Ústav státu a práva AV ČR), Danuše Nerudová (Mendelova univerzita v Brně), Jitka Nováčková (influencerka), Michaela Pixová (Klimatická koalice), Petr Pyšek (Botanický ústav AV ČR, Přírodovědecká fakulta UK), Hana Svobodová (vzdělávací centrum Tereza, program Globe), Lucie Smolková (studentka, aktivistka), Klára Sutlovičová (European Climate Fundation), Marie Šabacká (Centrum polární ekologie JČU), Radim Tolasz (ČHMÚ, IPCC, první laureát Ceny), Jakub Zamouřil (Czechsight).

[2] United in Science, 2020. Zpráva je přehledem současného vědeckého poznání o měnícím se klimatu. Sestavila ji Světová meteorologická organizace s přispěním IPCC, UNEP, UNESCO-IOC, Global Carbon Project a MetOffice. https://public.wmo.int/en/resources/united_in_science

Učená společnost a Informační centrum OSN podruhé udělí Cenu za komunikaci změny klimatu v Česku (informace pro média)

V budově Akademie věd České republiky bude 27. října předána Cena za komunikaci globální změny klimatu 2020. Ocenění si klade za cíl přispívat k osvětě a kultivaci spolehlivé, věcné a na současném poznání založené diskusi o jedné z nejvážnějších globálních výzev. Chce také přispět k přemosťování některých názorových rozdílů a podpořit kulturu kritické diskuse mezi různými obory.

Cena je určena vědcům a expertům za jejich osvětovou činnost a společně ji organizují Informační centrum OSN v Praze a Učená společnost České republiky. O držiteli/ce rozhodl nominační výbor složený ze zástupců významných institucí zabývajících se klimatickou změnou[1]. Členství ve výboru je čestné a osobní.

Učená společnost ocení laureáta/tku peněžním darem ve výši 30 tisíc Kč. OSN v ČR předá symbolicky sazenice stromů i s konví na zalévání. Jde o pokračování tradice z prvního ročníku, kdy laureát Radim Tolasz obdržel a později zasadil jeden strom. Na jeho návrh budou letos zasazeny stromy dva a tradice bude pokračovat lineární řadou i do budoucna.

Po slavnostním udělení ceny bude následovat panelová diskuse s názvem Klimatická změna v době koronavirové. Pozvání přijali: rektorka Mendelovy univerzity, ekonomka Danuše Nerudová; ekolog Vojtěch Kotecký; první laureát Ceny za komunikaci změny klimatu, zástupce ČR v IPCC, klimatolog Radim Tolasz; a čerstvě oceněný/á laureát/ka za rok 2020. Moderátorkou diskuse bude Kateřina Poláková z České televize.

Panelová diskuse se koná 27. října 2020 od 16 do 18 hod. v budově Akademie věd České republiky,
Národní 3, Praha 1.

Akce proběhne on-line, sledovat ji můžete na YouTube prostřednictvím zkráceného odkazu http://diskuse-klima.jdem.cz. Účast novinářů je vítána. Na YouTube kanálu Učené společnosti ČR a Informačního centra OSN bude poté k dispozici i záznam.

Kontakt:

Pavel Jungwirth, pavel.jungwirth@uochb.cas.cz, 739 002 228
Michal Broža, broza@un.org, 724 020 611


[1] Ondřej Čadek (Matematicko-fyzikální fakulta UK), Jiří Dlouhý (Centrum pro otázky životního prostředí UK), Michaela Derynková (Czech Social Awards), Yvonna Gaillyová (Institut Veronica), Tomáš Jungwirth (Centrum pro dopravu a energetiku, AMO), Petr Kalaš (Ministerstvo životního prostředí ČR), Anna Kárníková (Hnutí Duha), Barbora Kvasničková (studentka, aktivistka), Michal V. Marek (Ústav výzkumu globální změny AV ČR CzechGlobe), Martina Mašková (Český rozhlas), Taťána Míková (Česká televize), Hana Müllerová (Ústav státu a práva AV ČR), Danuše Nerudová (Mendelova univerzita v Brně), Jitka Nováčková (influencerka), Michaela Pixová (Klimatická koalice), Petr Pyšek (Botanický ústav AV ČR, Přírodovědecká fakulta UK), Hana Svobodová (vzdělávací centrum Tereza, program Globe), Lucie Smolková (studentka, aktivistka), Klára Sutlovičová (European Climate Fundation), Marie Šabacká (Centrum polární ekologie JČU), Radim Tolasz (ČHMÚ, IPCC, první laureát Ceny), Jakub Zamouřil (Czechsight).

Laureát/ka 2020 už je znám/a. Jméno ale bude zveřejněno až 27. října

Ve čtvrtek 24. září 2020 se sešel na hybridním jednání (osobní setkání v kombinaci s on-line) nominační výbor Ceny za komunikaci globální změny klimatu, aby hlasováním rozhodl o držiteli/ce za rok 2020. Zúčastnilo se 20 z 22 členek a členů výboru. Již tedy známe druhého laureáta/ku tohoto prestižního ocenění. Jméno se veřejnost dozví na slavnostním předání Ceny dne 27. října od 16 hod. v budově Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1.

Vzhledem k vývoji pandemie máme připravenou i on-line variantu ceremoniálu. Po předání bude následovat panelová diskuse o klimatických výzvách a řešeních. Obsazení panelu: 2. laureát/ka ocenění za komunikaci změny klimatu, rektorka Mendelovy univerzity, ekonomka Danuše Nerudová, ekolog z Centra pro otázky životního prostředí UK Vojtěch Kotecký a klimatolog z ČHMÚ Radim Tolasz. Moderátorkou diskuse bude Kateřina Poláková z redakce vědy České televize.

Projekt, který vznikl před rokem v předvečer světového summitu OSN o změně klimatu, letos společně koordinují a zaštiťují OSN Česká republika a Učená společnost ČR. V září 2019 se prvním laureátam stal klimatolog ČHMÚ a zástupce Česka v IPCC Radim Tolasz.

Cílem výročního udílení Ceny je vyzdvihnout důležitost informací a znalostí o změně klimatu pro osvětu, diskusi a řešení zásadního tématu doby. Chce přispět k osvětě a kultivaci spolehlivé, věcné a na současném poznání založené diskusi a přemostit některé názorové rozdíly a podpořit kulturu kritické diskuse mezi různými obory, která by pomohla postupně odstraňovat rozdělení, která tak komplexní téma může ve společnosti vytvářet.